Japonské posuvné stěny

Nejen pro zastínění okna

Japonské posuvné stěny – stínící technika velmi podobná vertikální žaluzii. Zatímco vertikální žaluzie má vždy jedno-kolejnici, ,,Japonka“ má 2, 3, 4 nebo 5kolejnici anebo součty či násobky těchto kolejnic podle toho, kolik je potřeba pruhů látky japonské posuvné stěny. Hliníková kolejnice je montovaná do stropu, pomocí konzol na zeď či do horní hrany špalety.

Japonské stěny mají široké použití

Na rozdíl od vertikální žaluzie je možné si u japonské posuvné stěny šíři látkového panelu volit. Látkové panely lze ovšem pouze posouvat, nikoliv otáčet. Japonská posuvná stěna se používá nejen na zastínění okna a jako dekorace, je vhodná i k rozdělení místnosti na dvě části nebo k uzavření části místnosti využité jako skříň či sklad.

Typy a barvy japonských stěn

Stejně jako u látkových rolet a ostatních typů látkového stínění je i u japonských posuvných stěn možné vybírat ze široké nabídky tkanin.

U japonských posuvných stěn lze nabídnout na výběr z několika typů ovládání – ovládání šňůrou na jednu nebo druhou stranu, od středu jako opona, ovládání uchopením za jednotlivé panely, ovládání tyčkou a také, jako je již dnes zvykem u kteréhokoliv dalšího stínění, motoricky.

Použití fotomateriálu s reklamou, dekorací, či fotem svého miláčka jako panelu japonské stěny je samozřejmostí.

Neváhejte, dokud jsem při síle a chuti, jsem ochoten vás zavalit informacemi, vzorníky a svou přízní.

Prohlédněte si moji práci

1